ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Jacek Jonak Pracował dla polskich i zagranicznych firm i instytucji finansowych przy największych i najtrudniejszych transakcjach, w tym przy największych ofertach publicznych w Polsce, jak PKN Orlen, PKO BP czy TVN.

Doradzał Ministerstwu Finansów przy większości emisjach euroobligacji i obligacji strukturyzowanych, samorządom przy finansowaniu przedsięwzięć miejskich i gminnych, w tym przy ustanowieniu programu emisyjnego i pierwszej emisji obligacji Miasta stołecznego Warszawy na rynku krajowym. Doradzał największym krajowym i światowym instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych, w tym w postępowaniach licencyjnych i nadzorczych przed organami nadzoru. Uczestniczył w tworzeniu standardowej dokumentacji dla instrumentów pochodnych i strukturyzowanych instrumentów dłużnych. Był członkiem Komitetu Rozwoju Rynku Obligacji przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele lat rekomendowany w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą, Forbes, Legal 500 i Chambers Global. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, sądził sprawy w arbitrażu przy Związku Banków Polskich, jest też członkiem panelu międzynarodowych ekspertów finansowych P.R.I.M.E. Finance z siedzibą w Hadze.

Absolwent francuskiej Ecole nationale d’administration (promotion Condorcet). W latach 1997–2007 (do utworzenia stałej ambasady) był konsulem honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. Jest członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu i ryzyka w spółkach nadzorowanych przez KNF.

Jacek Jonak

Radca prawny, jest założycielem Kancelarii.

W latach 1989-1997 uczestniczył w tworzeniu ram instytucjonalnych i prawnych polskiego rynku kapitałowego oraz pracował w Komisji Papierów Wartościowych, w tym przez ostatnie dwa lata jako Zastępca Przewodniczącego do spraw nadzoru. W latach 1997-2007 był partnerem w międzynarodowej firmie prawniczej Allen&Overy.

Szymon Banach współpracuje z nami od 2007 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował dla wielu polskich i zagranicznych firm i instytucji, specjalizuje się wprawie spółek oraz w prawie umów handlowych, konkurencji i usług płatniczych. Uczestniczył w wielu transakcjach z obszaru fuzji i przejęć, w tym nabywania akcji lub udziałów i przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Doradzał w wielu sporach korporacyjnych.

Szymon Banach

Radca prawny, partner w Kancelarii

Jacek Jonak

Radca prawny, jest założycielem Kancelarii.

W latach 1989-1997 uczestniczył w tworzeniu ram instytucjonalnych i prawnych polskiego rynku kapitałowego oraz pracował w Komisji Papierów Wartościowych, w tym przez ostatnie dwa lata jako Zastępca Przewodniczącego do spraw nadzoru. W latach 1997-2007 był partnerem w międzynarodowej firmie prawniczej Allen&Overy.

Jacek Jonak Pracował dla polskich i zagranicznych firm i instytucji finansowych przy największych i najtrudniejszych transakcjach, w tym przy największych ofertach publicznych w Polsce, jak PKN Orlen, PKO BP czy TVN.

Doradzał Ministerstwu Finansów przy większości emisjach euroobligacji i obligacji strukturyzowanych, samorządom przy finansowaniu przedsięwzięć miejskich i gminnych, w tym przy ustanowieniu programu emisyjnego i pierwszej emisji obligacji Miasta stołecznego Warszawy na rynku krajowym. Doradzał największym krajowym i światowym instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych, w tym w postępowaniach licencyjnych i nadzorczych przed organami nadzoru. Uczestniczył w tworzeniu standardowej dokumentacji dla instrumentów pochodnych i strukturyzowanych instrumentów dłużnych. Był członkiem Komitetu Rozwoju Rynku Obligacji przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele lat rekomendowany w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą, Forbes, Legal 500 i Chambers Global. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, sądził sprawy w arbitrażu przy Związku Banków Polskich, jest też członkiem panelu międzynarodowych ekspertów finansowych P.R.I.M.E. Finance z siedzibą w Hadze.

Absolwent francuskiej Ecole nationale d’administration (promotion Condorcet). W latach 1997–2007 (do utworzenia stałej ambasady) był konsulem honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. Jest członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu i ryzyka w spółkach nadzorowanych przez KNF.

Szymon Banach

Radca prawny, partner w Kancelarii

Szymon Banach współpracuje z nami od 2007 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował dla wielu polskich i zagranicznych firm i instytucji, specjalizuje się wprawie spółek oraz w prawie umów handlowych, konkurencji i usług płatniczych. Uczestniczył w wielu transakcjach z obszaru fuzji i przejęć, w tym nabywania akcji lub udziałów i przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Doradzał w wielu sporach korporacyjnych.

Napisz do nas

–––

10 + 13 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.