PRAKTYKA

PRAKTYKA

Regulacje rynków finansowych

Rozwiązywanie problemów regulacyjnych zanim się pojawią, załatwianie spraw licencyjnych czy przejrzysty lobbying przy tworzeniu nowych regulacji nie wymaga armii doradców, ale osoby znającej się na rzeczy, rozumiejącej specyfikę działania administracji i legislatury, potrafiącej zakończyć sprawy zgodnie z prawem, szybko i bez niepotrzebnego rozgłosu. Wieloletnie doświadczenie pracy po obu stronach stołu jest tu najlepszą rekomendacją.

Choć nie życzymy nikomu tego typu problemów, każda firma podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego musi liczyć się z ryzykiem, że pewnego dnia będzie musiała stawić czoła i być może zakwestionować ustalenia organu nadzoru, zarówno w trakcie kontroli, jak i ewentualnego postępowania administracyjnego i odwoławczego. Podobnie jest z roszczeniami klientów. Mamy spore doświadczenie w tego typu sprawach, od prostych do bardzo złożonych.

Uczestniczyliśmy w wielu sprawach wymagających wyczucia i zrozumienia tak zwanego „czynnika ludzkiego”. Czyniliśmy to z powodzeniem zarówno w przypadku uzyskiwania licencji i zezwoleń dla instytucji finansowych, godząc twarde wymogi biznesu z wewnętrzną logiką działania instytucji nadzorczych, jak i w sprawach z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem prawa (np. wypełnianie obowiązków informacyjnych na rynku publicznym, nadzór wewnętrzny w instytucjach finansowych), gdzie istotą jest zakończenie sprawy na najwcześniejszym etapie postępowania lub wręcz spowodowanie, że organ nadzorczy nie będzie uważał za potrzebne wszczynanie jakiegokolwiek postępowania. Wraz z wprowadzaniem kolejnych pakietów regulacji unijnych (MIFID, MAR, MIFID II, reguły emisji obligacji wprowadzone w 2019 r.), doradzaliśmy naszym klientom w procesach dostosowawczych. Doradzaliśmy w procesie legislacyjnym, np. na rzecz emitentów czy banków depozytariuszy przy przygotowywaniu nowych przepisów prawa, a także przy implementacji tzw. nettingu w prawie upadłościowym. Pracując na rzecz jednej z wiodących instytucji rynku finansowego, gruntownie analizowaliśmy wymogi kapitałowe i organizacyjne dla banków związane z wprowadzeniem do porządku prawnego UE drugiego Porozumienia Bazylejskiego. Doradzaliśmy klientom w zakresie wymogów mających zastosowanie do krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych. Do naszych klientów należą lub należeli między innymi Barclays Bank, Credit Suisse Asset Management (Polska), Dom Maklerski Ipopema Securities, X-Trade Brokers, GO TFI i inni.

Napisz do nas

–––

8 + 1 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.