PRAKTYKA

PRAKTYKA

Rynki kapitałowe – instrumenty dłużne

W zakresie instrumentów dłużnych, oprócz obligacji korporacyjnych (w tym Marvipol SA, IDM SA, GTC, Fedha), nasi prawnicy doradzali przy emisjach obligacji Skarbu Państwa na rynkach międzynarodowych oraz bankom w związku z finansowaniem przedsięwzięć miejskich i gminnych.

W 2008 roku wspieraliśmy Miasto stołeczne Warszawa w przygotowaniu koncepcji programu emisyjnego i pierwszej emisji euroobligacji. Doradzaliśmy Miastu przy ustanowieniu programu emisyjnego na kwotę 4 miliardów PLN oraz przy wszystkich emisjach obligacji Warszawy w ramach programu. Byliśmy doradcą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawach związanych z wdrożeniem programu JESSICA dla kilku województw. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji finansowej i zabezpieczeń dla finansowania przejęć spółek giełdowych.

Należymy do nielicznego grona prawników rozumiejących system depozytu instrumentów finansowych oraz rozliczeń i rozrachunku transakcji.

Napisz do nas

–––

8 + 12 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.