PRAKTYKA

PRAKTYKA

Prawo spółek

Zajmujemy się rozwiązywaniem zarówno bieżących problemów pojawiających się w toku normalnego funkcjonowania spółek, jak i spraw nagłych czy konfliktowych o kapitalnym znaczeniu.

Wielość i różnorodność spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia nie pozwala na ich szczegółowe omówienie, niektóre z nich objęte są też tajemnicą. Wśród najważniejszych wymienić można prowadzenie tworzenia, podziałów,  połączeń i przekształceń spółek, przygotowywanie programów opcji menedżerskich lub pracowniczych, tworzenie umów sprzedaży akcji lub udziałów, umów wspólników, spory pomiędzy wspólnikami, tworzenie uchwał organów spółek w najróżniejszych sprawach, czy wsparcie cywilnoprawne w zakresie restrukturyzacji podatkowej przedsiębiorstw i akcjonariatu.

Napisz do nas

–––

1 + 10 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.