PRAKTYKA

PRAKTYKA

Fuzje i przejęcia

Transakcje sprzedaży przedsiębiorstw lub aktywów, joint venture czy łączenie lub podziały spółek wymagają od prawnika nie tylko znajomości prawa handlowego i regulacji danej branży, ale też zrozumienia prawdziwego celu transakcji, który determinuje nie tylko jej strukturę i kalendarz, ale również szczegółowe wymogi dla badania prawnego, podatkowego, biznesowego czy środowiskowego (due diligence) oraz wzajemne relacje stron po transakcji.

Konieczne jest zrozumienie uwarunkowań podatkowych, specyfika transakcji narzucić może także konieczność sięgnięcia po inne kompetencje. Najczęściej nabycie akcji, aktywów lub przedsiębiorstwa finansowane jest kredytem bankowym lub emisją obligacji, co wymaga dopasowania szczegółów dokumentacji finansowej i zabezpieczeń do kalendarza projektu, źródeł i sposobów spłaty oraz rekomendacji doradców podatkowych. Nie można też pominąć umiejętnego prowadzenia negocjacji. Powodzenie tego procesu zależy od umiejętności gry zespołowej, znajomości psychologii oraz dyscypliny w konstruktywnym dążeniu do celu mimo wszelkich możliwych przeszkód, w tym negatywnych emocji, które czasami pojawiają się po drodze i mogą doprowadzić do niepotrzebnego fiaska transakcji.

W naszej praktyce zetknęliśmy się z większością problemów prawnych, biznesowych i psychologicznych, które można napotkać w transakcjach M&A. Potrafimy szybko zrozumieć specyfikę branży i dotyczące jej przepisy. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji finansowej i zabezpieczeń dla transakcji na rynku publicznym jak i całkowicie prywatnych. Wśród najważniejszych transakcji, w których uczestniczyli członkowie naszego zespołu wymienić można sprzedaż towarzystwa funduszy emerytalnych i ubezpieczyciela na życie przez Norwich Union na rzecz Sampo, domu maklerskiego przez HSBC na rzecz PKO BP, doradztwo na rzecz BPH przy fuzji z PEKAO, nabycie portfela nieruchomości komercyjnych przez klienta zagranicznego, doradztwo w polskich aspektach joint venture Arcelor Mittal i Cellino, wezwanie i przymusowy wykup akcji Vantage Development SA oraz dziesiątki innych projektów inwestycyjnych o wartości od kilku do ponad stu milionów złotych.

Napisz do nas

–––

11 + 13 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.