PRAKTYKA

PRAKTYKA

Instrumenty pochodne

Należymy do nielicznego grona firm prawniczych działających na polskim rynku, posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji dla giełdowych i pozagiełdowych transakcji instrumentami pochodnymi.

Znamy zarówno rynek polski (Jacek Jonak jest jednym ze współautorów standardowej dokumentacji Związku Banków Polskich), jak i międzynarodowy, opierający się na dokumentacji ISDA. Doskonale znamy również dokumentację dla transakcji typu repo, krajową (ZBP) i międzynarodową (ISMA/TBMA) oraz krajowe i zagraniczne standardy dla pożyczek instrumentów finansowych (w tym GMSLA).

Braliśmy udział w renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia paru polskich przedsiębiorstw z tytułu opcji walutowych. Pisaliśmy i negocjowaliśmy umowy ramowe oraz umowy dla pojedynczych, często bardzo skomplikowanych transakcji. Analizowaliśmy problematykę zabezpieczeń, tzw. nettingu wzajemnych zobowiązań stron oraz pożyczek instrumentów finansowych w ramach rynku publicznego i poza nim. Doradzaliśmy wielu bankom i przedsiębiorstwom, krajowym i zagranicznym, przygotowywaliśmy standardową dokumentację dla transakcji i instrumentów dłużnych opartych na kredycie, indeksach, stopach procentowych, kursach walut czy kursach akcji.

Napisz do nas

–––

15 + 9 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.