PRAKTYKA

PRAKTYKA

Praktyka procesowa

W naszej praktyce wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w arbitrażu oraz przed organami administracji publicznej.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu instytucji finansowych w sporach z ich klientami. Prowadziliśmy wiele spraw z zakresu nienależytego wykonywania umów, ochrony dóbr osobistych i własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. Niezależnie od wartość przedmiotu sporu (zajmowaliśmy się sprawami drobnymi, jak i wielomilionowymi) zawsze starannie przygotowujemy się do procesu, starając się uwzględnić nie tylko aspekty proceduralne, lecz również uwarunkowania biznesowe i psychologiczne.

Napisz do nas

–––

7 + 14 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.