PRAKTYKA

PRAKTYKA

Finanse samorządu terytorialnego

Jesteśmy jedną z niewielu firm rozumiejących specyfikę finansowania samorządu terytorialnego.

 

Wymaga to zarówno znajomości prawa i praktyki rynków finansowych, finansów publicznych, programów pomocowych UE, pomocy publicznej i partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również zrozumienia uwarunkowań, w jakich działają władze samorządowe.

Wspieraliśmy Miasto stołeczne Warszawa w przygotowaniu koncepcji programu emisyjnego euroobligacji i pierwszej emisji. Doradzaliśmy Miastu przy ustanowieniu programu emisyjnego na kwotę 4 miliardów PLN oraz przy wszystkich emisjach obligacji Warszawy w ramach tego programu. Byliśmy doradcą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawach związanych z wdrożeniem programu JESSICA dla kilku województw. Przygotowaliśmy całościową koncepcje pozyskania finansowania dla budżetu miasta z wykorzystaniem przedsiębiorstwa komunalnego, bez potrzeby jego prywatyzacji. Doradzaliśmy także spółkom komunalnym z Bydgoszczy i Sanoka w zakresie programów emisji obligacji przychodowych.

 

Napisz do nas

–––

11 + 1 =

Szanujemy Twoje dane i użyjemy ich tylko do odpowiedzi na wiadomość. Zasady jakie strosujemy są dostępne na stronie polityka prywatności.