rynki kapitałowe i instrumenty finansowe
finanse samorządu terytorialnego
fuzje i przejęcia
prawo spółek, sprawy korporacyjne
upadłość i restrukturyzacja
regulacja rynków i instytucji finansowych, postępowania przed organami nadzoru
instrumenty pochodne, repo i pożyczki instrumentów finansowych

Jesteśmy jedną z niewielu firm specjalizujących się w sprawach finansowania samorządu terytorialnego. Wymaga to znajomości zarówno prawa i praktyki rynków finansowych, jak i finansów publicznych, programów pomocowych UE, pomocy publicznej i partnerstwa publiczno-prawnego.

W 2008 roku wspieraliśmy Miasto stołeczne Warszawa w przygotowaniu koncepcji programu emisyjnego i pierwszej emisji euroobligacji. Doradzaliśmy Miastu przy ustanowieniu w 2009 roku programu emisyjnego na kwotę 4 miliardów PLN oraz przy wszystkich emisjach obligacji Warszawy w ramach programu na łączną kwotę ponad 2 miliardów PLN. Jesteśmy doradcą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawach związanych z wdrożeniem programu JESSICA dla kilku województw.