rynki kapitałowe i instrumenty finansowe
finanse samorządu terytorialnego
fuzje i przejęcia
prawo spółek, sprawy korporacyjne
upadłość i restrukturyzacja
regulacja rynków i instytucji finansowych, postępowania przed organami nadzoru
instrumenty pochodne, repo i pożyczki instrumentów finansowych

Należymy do nielicznego grona firm działających na polskim rynku, posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji dla giełdowych i pozagiełdowych transakcji instrumentami pochodnymi. Znamy zarówno rynek polski (Jacek Jonak jest jednym ze współautorów standardowej dokumentacji Związku Banków Polskich), jak i międzynarodowy, opierający się na dokumentacji ISDA. Doskonale znamy również dokumentację dla transakcji typu repo, krajową (ZBP) i międzynarodową (ISMA/TBMA) oraz krajowe i zagraniczne standardy dla pożyczek instrumentów finansowych (w tym GMSLA).

Braliśmy udział w renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia paru polskich przedsiębiorstw z tytułu opcji walutowych. Pisaliśmy i negocjowaliśmy umowy ramowe oraz umowy dla pojedynczych, często bardzo skomplikowanych transakcji. Analizowaliśmy problematykę zabezpieczeń, tzw. nettingu wzajemnych zobowiązań stron oraz pożyczek instrumentów finansowych w ramach rynku publicznego i poza nim. Doradzaliśmy wielu bankom i przedsiębiorstwom, krajowym i zagranicznym, przygotowywaliśmy standardową dokumentację dla transakcji i instrumentów dłużnych opartych na kredycie, indeksach, stopach procentowych, kursach walut czy kursach akcji.

Do naszych klientów w tej dziedzinie należy między innymi Ministerstwo Finansów RP.