rynki kapitałowe i instrumenty finansowe
finanse samorządu terytorialnego
fuzje i przejęcia
prawo spółek, sprawy korporacyjne
upadłość i restrukturyzacja
regulacja rynków i instytucji finansowych, postępowania przed organami nadzoru
instrumenty pochodne, repo i pożyczki instrumentów finansowych

Zajmujemy się rozwiązywaniem poważnych problemów pojawiających się w toku normalnego funkcjonowania spółek. Wielość i różnorodność spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia nie pozwala na ich szczegółowe omówienie, niektóre z nich objęte są też tajemnicą. Wśród najważniejszych wymienić można przygotowywanie programów opcji menedżerskich lub pracowniczych (np. Softbank i spółki zależne), prowadzenie walnych zgromadzeń (np. AmRest), doradztwo przy tworzeniu umów akcjonariuszy (projekty joint-ventures), optymalizacja podatkowa struktury akcjonariatu czy spory pomiędzy akcjonariuszami (np. PZU w sprawie BIG BG, eCard).