rynki kapitałowe i instrumenty finansowe
finanse samorządu terytorialnego
fuzje i przejęcia
prawo spółek, sprawy korporacyjne
upadłość i restrukturyzacja
regulacja rynków i instytucji finansowych, postępowania przed organami nadzoru
instrumenty pochodne, repo i pożyczki instrumentów finansowych

Każda transakcja wymaga połączenia wiedzy właściwej danej branży z koniecznością wykonania szeregu typowych czynności prawnika: analizy prawnej, udziału w ustaleniu struktury i kalendarza transakcji oraz listy warunków zawieszających, przygotowania i negocjacji umów. Konieczne jest zrozumienie uwarunkowań podatkowych, specyfika transakcji narzucić może także konieczność sięgnięcia do po inne kompetencje (np. rozwiązanie kontraktu z menedżerem, płatność akcjami, ogłoszenie publicznego wezwania).

W naszej praktyce zetknęliśmy się z większością możliwych problemów. Potrafimy szybko zrozumieć specyfikę branży i dotyczące jej przepisy. Najbogatsze doświadczenie mamy w transakcjach w sektorze finansowym i nowych technologii - wśród najważniejszych wymienić można sprzedaż towarzystwa funduszy emerytanych i ubezpieczyciela na życie przez Norwich Union na rzecz Sampo, domu maklerskiego przez HSBC na rzecz PKO BP, nabycie trzech spółek internetowych przez Softbank, doradztwo na rzecz BPH przy fuzji z PEKAO, przejęcie portalu Bileteria czy sprzedaż Promedis przez Impel S.A.