rynki kapitałowe i instrumenty finansowe
finanse samorządu terytorialnego
fuzje i przejęcia
prawo spółek, sprawy korporacyjne
upadłość i restrukturyzacja
regulacja rynków i instytucji finansowych, postępowania przed organami nadzoru
instrumenty pochodne, repo i pożyczki instrumentów finansowych

Niezależnie od rodzaju transakcji (oferta publiczna, przejęcie spółki publicznej, wycofanie akcji z giełdy), zadaniem doradcy prawnego jest nie tylko porządne przygotowanie dokumentacji ofertowej i kontraktowej, ale też prowadzenie klienta od początku do końca projektu, w tym między innymi wsparcie przy negocjacjach mandatu doradcy finansowego, należyte przygotowanie struktury i kalendarza transakcji, płynna współpraca z nadzorem, centralnym depozytem i giełdą, załatwienie wielu drobiazgów w trakcie i po transakcji. Nawet prosta z pozoru operacja wprowadzenia instrumentów na podstawie "paszportu" unijnego wymaga precyzyjnego zaplanowania i starannego wykonania.

Członkowie naszego zespołu uczestniczyli w wielu takich projektach, od małych do wielkich, w każdej niemal z ról możliwych do odegrania przez prawnika. Wśród nich wymienić można oferty akcji Softbanku, PKN Orlen, PKO BP, TVN, AmRest, Pegas, ACE i Libet, wiele publicznych wezwań a także programy wykupu akcji własnych TP SA, Impel i ACE. Prowadziliśmy i prowadzimy projekty z zakresu rynku NewConnect (akcje) i Catalyst (obligacje).

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii przygotowujących całość opisu emitenta, a nie tylko części prawne prospektu emisyjnego.

W zakresie instrumentów dłużnych, oprócz obligacji korporacyjnych (w tym Marvipol SA i IDM SA), nasi prawnicy doradzali przy emisjach obligacji Skarbu Państwa na rynkach międzynarodowych oraz bankom w związku z finansowaniem przedsięwzięć miejskich i gminnych. W 2008 roku wspieraliśmy Miasto stołeczne Warszawa w przygotowaniu koncepcji programu emisyjnego i pierwszej emisji euroobligacji. Doradzaliśmy Miastu przy ustanowieniu w 2009 roku programu emisyjnego na kwotę 4 miliardów PLN oraz przy wszystkich emisjach obligacji Warszawy w ramach programu na łączną kwotę ponad 2 miliardów PLN. Jesteśmy doradcą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawach związanych z wdrożeniem programu JESSICA dla kilku województw.

Nasi prawnicy doradzali przy wprowadzaniu na polski rynek obligacji w drodze "paszportu" unijnego oraz przygotowywali dla banków standardową dokumentację dla dłużnych instrumentów strukturyzowanych i transakcji pochodnych.

Należymy do nielicznych prawników rozumiejących system depozytu instrumentów finansowych oraz rozliczeń i rozrachunku transakcji.

Jacek Jonak jest członkiem Komitetu Rozwoju Rynku Obligacji przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.